👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter, sagor, folktro år 7

Skapad 2019-01-07 14:20 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Svenska
Under veckorna 2 - 8 ska vi: - Läsa om grekisk mytologi, nordisk mytologi - Jämföra grekiska och romerska gudar - Läsa om folktro förr och nu - Använda olika lässtrategier för att besvara frågor - Lära oss ord och uttryck från denna period - Se film från SLI - Redovisning av egen vald Gud - dvs DU är guden. Använd attribut och levandegör med bildspel eller film.

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Söka information från olika källor och värdera dessa

Vad som ska göras

Du kommer under kommande veckor att få arbeta med myter, sagor och folktro utifrån genomgång, läsa, diskutera, se film. Du skall även svara på frågor som hör till de olika områdena i Ess i svenska och Antologi 1. För att finna svaren ska du använda dig av olika sätt att läsa på (sökläsning, översiktsläsning och djupläsning).

Det avslutande momentet som ska göras är att arbeta med en egen vald Gud som skall redovisas i form av bildspel eller film. 

Det här kommer jag att bedöma

 • läsförståelse
 • redovisningen
 • förmågan att kunna använda de nya uttrycken och ord

Tidsschema

 • Vecka 2-3 Ess i svenska, lärobok 7, Grekiska och nordiska myter sid 68-83, läs och svara på frågor
 • Vecka 4  Antologi 1 grekiska myter och sagor: Då Zeus härskade sid 81-83, Midas - guldets och åsneöronens kung sid 84-85, Eko och Narcissos sid 86 -87, Kung Oidipus sid 88-90.
 • Vecka 5  Antologi 1 sid  142-155 Bortbytingen av Selma Lagerlöf.
 • Vecka 6 välj Gud ur den grekiska eller nordiska mytologin, sök information om Guden, välj attribut, 
 • Vecka 7  Redovisa din valda Gud inför klassen.
 • Vecka 8  Percy Jackson och åskviggen - film.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sv Muntlig presentation av en vald gud

 • Sv På Tor och Odens tid

 • Sv Bortbytingen

 • Sv Grekisk och Nordisk mytologi

 • Sv Vad är en myt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9