Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kröniketävling

Skapad 2019-01-07 14:25 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Krönikor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under vecka 2-5 kommer vi att jobba med ännu en av tidningens olika texter. Ni kommer att få både läsa olika krönikor och skriva en egen.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

* Hur väl du kan ge och ta emot respons. Det visar du genom att ge konstruktiva råd till din kamrats text, samt bearbetar dina egna texter flera gånger innan du lämnar in den.

* Hur väl du anpassat ditt innehåll och språk i krönikan till att den är tänkt att publiceras i Halmstad 7 Dagar (som går ut till alla hushåll i Halmstad). Tänk på vilka regler gäller för vad som får publiceras!

* Hur tydligt du förmedlar innehållet i dina texter samt hur lockande de är att läsa: Det visar du genom att lämna in en väl bearbetad krönika som har en lockande rubrik, där du presenterar en bakgrund  till ditt ämne och får med både personliga erfarenheter och allmänna tankar och att dessa är redovisade på ett för läsaren tydligt sätt. Tänk på att använda ett målande språk så att läsaren både roas och kan leva sig in i texten. Använd gärna metaforer/liknelser/bildspråk i din text och ha gärna någon slutkläm/uppmaning i avslutningen.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 2

Onsdag              Genomgång av texttypen utifrån Spegla språket 9 (s 195-201). Gör uppgift 2. Läs s 202-205 och besvara uppgift 4.

Fredag               Fortsätt jobba med uppgift 4.

Vecka 3

Måndag            Läs elevexempel på krönikor. Jobba i grupper om uppgift 3 på s 201.

Onsdag             Planera egen krönika.

Fredag              Skriv egen krönika

Vecka 4

Måndag            Skriv egen krönika

Onsdag             Skriv egen krönika

Fredag              Ge respons till varandra på krönikan.

Vecka 5

 

Måndag            Bearbeta språk och form. Inlämning senast onsdag 30/1.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1. Din krönika

2. Din respons

 

Utvärdering

Precis som vanligt utvärderar ni efter området och jag ger er feedback på hur ni kan utvecklas vidare.

Utvärderingsfrågor:

1 Vilka förmågor har du tränat under arbetsområdet?

2 Tycker du att du har lärt dig något nytt? Om ja, vad? Om nej, varför inte?

3 Var det något du tyckte var svårt i uppgiften? Vad?

4 Vad är du mest nöjd med, utifrån din egen insats?

5 Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda? Dvs vad skall du göra annorlunda nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Matris för Krönika

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en krönika. Du har en rubrik, presenterar någon personlig tanke och försöker koppla till något aktuellt ämne. Till viss del får du ihop texten i slutet.
Du följer formen för en krönika relativt väl. Du har en lockande rubrik och med bakgrund till ämnet presenterar du både egna tankar och allmänna. Du använder någon metafor/liknelse och har en tydlig avslutning.
Du följer formen för en krönika väl. Du har en lockande rubrik och med bakgrund till ämnet presenterar du både egna tankar och allmänna. Du använder flera metaforer/liknelser och har en utmanande avslutning.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke med blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar oftast nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: