👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-01-07 14:26 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi
Hur klara sig ugglan på vintern? Vem bygger gångar under snön? Var är igelkotten på vintern? Vad äter älgen på vintern?

Innehåll

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* kunna namnet på arter i närmiljön
* kunna förklara vad som menas med dvala och veta några djur som ligger i dvala
* kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
* kunna ge exempel stannfåglar
* kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern

Begrepp vi möter

Dvala, energi, frysa sönder, förråd, gryt, ide, isolering, kristall, labyrint, minusgrader, stannfågel, vinterståndare, övervintra

Det här ska vi bedöma

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern
 •  kan berätta hur växterna klarar sig
 •  kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 • dokumentera en undersökning 
 • har förståelse för och kan beskriva olika naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, energi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på vintern

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförståelse
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du använder begreppen med viss säkerhet när du beskriver hur djur och växter kan klara sig på vintern
Du använder begreppen med god säkerhet när du beskriver hur djur och växter kan klara sig på vintern
Söka och använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du väljer en tillförlitlig källa. Du skriver en tydlig text där du använder några naturvetenskapliga begrepp.
Du väljer en tillförlitlig källa. Du väljer ut information på ett bra sätt. Du skriver en tydlig text där du använder flera naturvetenskapliga begrepp.