Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokredovisning 9EF, ht 2020

Skapad 2019-01-07 14:37 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Det bästa sättet att utvecklas i ämnet är att läsa. Ta hjälp av bibliotekarie att hitta en bok som passar dig när det gäller innehållet. Försök att utmana dig själv både när det gäller genre och svårighetsgrad!

Innehåll

Genomförande

1. Låna en valfri skönlitterär bok som är lagom utmanande svårighetsmässigt och gärna i en genre som du inte brukar läsa. 

    Detta ska göras snarast, senast vecka 35.

2. Från vecka 36 får du en lektion /vecka för tyst läsning. Resten läser du på egen hand (på din fritid).

3. Senast vecka 45 (torsdag/fredag) ska du lämna in en skriftlig bokredovisning. Om du behöver mer tid, ska du söka dispens i god tid före och ha en godtagbar förklaring till varför.

* En kort personlig sammanfattning av handlingen

* Beskrivning av huvudpersonerna (karaktärsdrag)

* Beskrivning av miljö och tid 

* Vilket tema / vilka teman tas upp

* Har boken ett budskap till dig som läsare?  Beskriv/motivera

* Vad tycker du om boken och varför?

* Vilka reflektioner gör du? Finns det något i handlingen som du kan relatera/koppla till dina egna erfarenheter/upplevelser eller sådant som har hänt i världen?

* Ta reda på fakta om författaren. Gör kopplingar mellan boken, författaren och tiden då boken skrevs.

* Välj ett kort citat ur boken (som du skriver av) och kommentera varför du valt just det.

 

 Bedömning

Följande bedöms vid redovisningarna (siffrorna anger kunskapskravets ordning i bedömningsmatrisen).

Sammanfattning (tid/miljö), kunskapskrav 2                                                       

Budskap, kunskapskrav 3                                                                                

Kopplingar, kunskapskrav 4

Skriva texter, 5                                                                         

Omdöme, kunskapskrav 10

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: