👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Weihnachten

Skapad 2019-01-07 15:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Hur firar man jul i Tyskland? Hur firas julen i Sverige? Vilka likheter och skillnader finns? I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om julfirande i Tyskland och ta reda på vilka likheter/skillnader det finns med svenskt julfirande. Du ska också få träna på att berätta om vad du har gjort på jullovet.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla följande förmågor:

- se nedan

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

- se nedan

 

Undervisningens innehåll

För att lära oss mer om julfirande i Tyskland ska vi jobba med en text som heter "Weihnachten". Med hjälp av denna texten ska vi träna ord, uttryck, läsförståelse, uttal m.m.. Med hjälp av det vi lär oss från texten kommer vi att skriva och samtala om julen. För att kunna berätta om vad du har gjort på jullovet ska vi träna perfektböjning av svaga och några starka verb. Du kommer att visa mig vad du lärt sig genom 1) ett test på perfektböjning, 2) ett brev om ditt jullov och 3) en diskussion i par om julen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Weihnachten

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
SKRIVA
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du formulerar enkla och begripliga texter, din stavning är till största delen förståelig. Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du utvecklar delvis dina texter, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du har oftast en bra stavning. Du kan använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du utvecklar dina texter, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du har en bra stavning. Du tänker på att anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SAMTALA
Du formulerar enkla och begripliga frågor och svar, ditt uttal är till stor del begripligt. Du väljer och använder någon strategi som för samtalet framåt, löser problem i och förbättrar samtalet.
Du utvecklar delvis dina frågor och svar, du kan till viss del använda den grammatik vi arbetat med, du har oftast ett tydligt och säkert uttal. Du väljer och använder några olika strategier som för samtalet framåt samt löser problem i och förbättrar samtalet.
Du utvecklar dina frågor och svar, du kan till stor del använda den grammatik vi arbetat med, du har ett tydligt och säkert uttal. Du tänker på att anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och för samtalet framåt/förbättrar samtalet.
KOMMENTERA OCH JÄMFÖRA
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med dina egna erfarenheter.