Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng åk 4

Skapad 2019-01-07 15:21 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 Engelska
Kort beskrivning av arbetsområdet. Väck elevernas nyfikenhet. Ställ till exempel en fråga.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du kommer att träna på:

 • att förstå talad och skriven engelska
 • att kunna formulera sig muntligt och skriftligt
 • att anpassa språket efter mottagaren

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Vi kommer att arbeta med att:

 • läsa, skriva och lyssna på engelska texter
 • tala engelska
 • lära oss enkla grammatiska regler
 • redovisa skriftliga arbeten
 • träna glosor kopplade till texter
 • engelska lekar, spel, sånger och ramsor för att bygga upp vårt ordförråd.
 • lyssna på sagor/berättelser.
 • titta på engelskspråkiga program/filmer.
 • hur människor lever i engelskspråkiga länder.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Jag kommer att fortlöpande bedöma din förmåga att:

 • att lyssna och förstå talad engelska
 • att läsa och förstå text
 • att uttrycka dig på engelska
 • att föra dialog med andra
 • att skriva på engelska
 • göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)
 • att reflektera kring vardagslivet i engelskspråkiga länder

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och deltar i de övningar vi gör gemensamt
 • genomför dina individuella övningar

4. Arbetet löper under vårterminen 2019

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: