Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner - amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och industriella revolutionen

Skapad 2019-01-07 15:26 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Arbetsområde om de 2 revolutionerna som påverkade världen
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Historia
Vi läser om: Amerikanska frihetskriget Franska Revolutionen Industriella revolutionen

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

 • beskriva de viktigaste orsakerna till att revolutionerna bröt ut.
 • ge en kort beskrivning av den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen och den industriella revolutionen
 • återberätta de viktigaste händelserna i kronologisk ordning
 • beskriva någon känd person i detta århundrade/ revolution och varför just denna person är viktig.
 • redogöra för de viktigaste följderna av revolutionerna
 • kunna se samband och hur dessa händelser påverkar varandra

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat, genomgångar, arbeta med historiska övningar,

filmklipp, tankekartor, tidslinjer, källkritik.

Utvärdering och bedömning

Kunskapsredovisning i två delar:

Del 1) Muntlig redovisning i grupp, inspelade samtal

Del 1) begrepp och skeenden, orsaker och konsekvenser. Skriftligt prov.

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi SO
Bedömningsmatris

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Använda historiska begrepp
Känner till en del historiska begrepp. Behöver hjälp att sätta in dem i ett sammanhang.
Använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och utvecklar dessa i två led.
Använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt och använder sig av dessa kunskaper i flera led.
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven känner till några grundläggande historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven kan med hjälp förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar på ett enkelt sätt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven förklarar på ett komplext sätt, med fler faktorer, hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar komplext och sammansatt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan med hjälp föra enkla resonemang om orsaker till eller konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven behöver hjälp med att föra enkla resonemang om källornas trovärdighet eller relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: