👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering

Skapad 2019-01-07 15:29 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Det här är vårterminens planering. Det är viktigt att du ser till att räkna och arbeta så att du ligger i fas.
Grundskola 7 Matematik
Under våren kommer vi att arbeta utifrån denna planering. Du behöver se till att du räknar och jobbar så att du ligger i fas. De veckor där det står Kunskapsbedömning innebär att jag under lektionerna den veckan kommer samla på mig information om vad du kan. Det kommer vara i form av skriftliga prov men även andra uppgifter och övningar under lektionerna hela veckan. Du får gärna ta del av matrisen nedan för att se hur dina färdigheter bedöms på de olika betygsnivåerna.

Innehåll

2

Kap: 3 Geometri: Cirklar, diameter, radie, omkrets, pi.

Sid: 78-80, 89, 98-99  Arbetsblad

3

Kap: 3 Geometri: Skala, naturlig storlek, förminskning, förstoring

Sid: 81-83, 90-91 Arbetsblad

4

Kap: 3 Geometri: Vinklar, vinkelsummor, vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinklar

Sid: 72-76, 86-87, 92-93                                                                             

5

Kap: 3 Geometri: Kunskapsbedömning.

Sid: Alla sidor i kapitlet.

6

Kap: 4 Algebra: Likheter, Ekvationer,

Sid: 106-109, 118-119

7

Kap: 4 Algebra: Variabler och uttryck, Förenkla uttryck

Sid: 110-114, 120-123

8

Kap: 4 Algebra: Diagnos Vad är det du kan? Vad är det du behöver öva mer på?

Sid: 116-117  Arbetsblad Repetera

9

Sportlov

10

Kap: 4 Algebra: Tolka uttryck, mönster

Sid: 124-127 Arbetsblad                                           Förberedelse inför kunskapsbedömning

11

Kap: 4 Algebra: Problemlösning

Sid: 128-131 Arbetsblad                                           Förberedelse inför kunskapsbedömning

12

Kap: 4 Algebra: Kunskapsbedömning

Sid: Alla sidor i kapitlet

13

Kap: 5 Bråk: Delar av det hela, Mer än en hel, Jämföra bråk

Sid: 138-141, 152-155

14

Kap: 5 Bråk: Förkortning, Förlängning, Del av antal, Räkna ut delen, Addition och subtraktion av bråk, Decimalform

Sid:142-148, 156-157

15

Kap: 5 Bråk: Diagnos Vad är det du kan? Vad är det du behöver öva mer på?

Sid: 150-151, Arbetsblad Repetera.

16

Påsklov

17

Kap: 5 Bråk: Problemlösning med bråk

Sid: 158-163

18

Kap: 5 Bråk: Kunskapsbedömning

Sid: Alla sidor i kapitlet.

19

Kap: 6 Procent:100%, 1%, 10%, Decimalform

Sid: 170-175, 182-187

20

Kap: 6 Procent: Räkna med procent, höjning och sänkning

Sid: 176-179, 188-189,

21

Kap: 6 Procent: Förändringsfaktor, Räkna ut procenten, problemlösning

Sid:190-197

22

Kap: 6 Procent: Kunskapsbedömning

Sid: Alla sidor i kapitlet.

23

Betygssättning.

 

24

Avslutning

 

Matriser

Ma
Matematik år 7

F
E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.