👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Matematik åk 1, 1b Favorit Matematik, kap 1

Skapad 2019-01-07 15:56 i Ångelstaskolan Uppsala
Talen 13 till 20. klockan, hel- och halv timme.
Grundskola 1 Matematik
Nu ska vi titta närmare på talen 13 till 20. Vi ska också arbeta med klockan och lära oss hel- och halv timme.

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

 • talen 13 till 20, dela upp talen och skriva dem.
 • skriva klockslag till hela och halva timmar.
 • rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar.
 • begreppet om en timme.
 • utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita och skriva.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 • talen 13 till 20, dela upp talen och skriva dem.
 • skriva klockslag till hela och halva timmar.
 • rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar.
 • utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme.
 • begreppet om en timme.

Du kommer att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp.
 • genom att arbeta i arbetsböcker.
 • genom att rita och berätta.
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial.
 • genom en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3