👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, algebra

Skapad 2019-01-07 16:22 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Hur skriver och tolkar man algebraiska uttryck? Ekvationer kan man lösa med olika metoder, vilka då? Går det att hitta mönster i matematiken?

Innehåll

Tid: v.46- 3

Viktiga begrepp:prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster

Du ska kunna: 

  • Förstå och tillämpa prioriteringsregler
  • Tolka och skriva uttryck med variabler
  • Förenkla uttryck
  • Beräkna och förenkla parentesuttryck
  • Lösa ekvationer med övertecknings- och balansmetoden
  • Lösa problem med hjälp av ekvationer
  • Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt. Tisdagen den 4/12 kommer eleverna att skriva en diagnos och tisdagen  den 15/1 -2019 ett prov på hela arbetsområdet. 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...