👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystart vt 2019

Skapad 2019-01-07 16:24 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
I uppstarten av vårterminen när barnen och barngruppen är nya vill vi fokusera på att skapa trygghet och komma in i rutiner.

Innehåll

Nuläge

 

Barn och personal har varit jullovs-lediga och vi jobbar på att shitta tillbaka in i våra rutiner. 

Mål

 

Vi vill att alla barn skall känna glädje och trygghet när de vistas på förskolan. 

 

Syfte

Är att alla ska lära känna varandra och bli trygga med oss pedagoger, lokaler och förskolans rutiner. 

Genomförande

Fokus på samlingarna. På samlingarna sjunger och leker vi oss fram till att lära oss namnen på varandra. Vi sjunger enklare sånger och rimmar och ramsar. Ute på gården leker vi ringlekar och ibland går vi till skogen. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Den personal som ansvarat för planering och genomförande av en aktivitet ansvarar även för dokumentationen. 

Ansvar

All personal på Loftet har delat ansvar.

 

Uppföljning

Sker på avdelningsplanering i februari

 

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016