Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen 2019

Skapad 2019-01-07 17:30 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Uppstart av vårterminen 2019

Innehåll

Nuläge

Nu är vi tillbaka efter julhelgerna, och vi planerar för vårens verksamhet. Några veckor framöver kommer vi på avdelningen att fokusera på språk och rörelse, samt att dela barngruppen . 

Mål

Vi vill att alla barn skall känna glädje och trygghet när de vistas på förskolan. Skapa en nyfikenhet till lärande och utveckling. 

Syfte

Syftet är att utveckla barnens språk, motorik, samt att dela barngruppen för att öka barns inflytande.

Genomförande

* Vi kommer att arbeta med språket, genom sång, rim & ramsor, munmotorik och  läsgrupper en gång i veckan. 

* Rörelse

*  Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper. 

Dokumentation under lärprocessen

All personal ansvarar för dokumentation och utvärderingen. 

Ansvar

All personal på Skullen delar på ansvaret.

 

Uppföljning

Sker på avdelningsplanering i Februari. 

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: