Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Grundsärskolan, läsning

Skapad 2019-01-07 19:29 i Grundsärskolan Östhammar
Svenska läsåret 16/17
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Det är roligt att kunna läsa, skriva och prata. Det finns många spännande böcker att läsa.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska utveckla din förmåga att:

Ljuda och känna igen alla bokstäver.

Ljuda samman ord.

Känna igen vanliga ordbilder.

Förstå och kunna återberätta innehållet i anpassade texter.

Svara på frågor om det du läst.

 

Det här ska vi göra:

 Lyssna och läsa olika böcker

 •        "knäcka" läskoden med hjälp av bilder och olika verktyg

 •        träna på den alfabetiska ordningen

 •       skrivträning för hand och ipad

 

 •        arbeta med olika träningsprogram på ipad

 •        arbeta med motsatsord och rim

 •        återberätta händelser

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • läsa korta ord med stöd av bilder

 • din läs/hörförståelse

 • känna igen enkla elevnära ord

 • känna igen ord med hjälp av bilder

 • berätta till bilder

 • skriva av kort texter

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Mål i Svenska år 4-9

Tala, lyssna och samtala

 • Sv  7-9   Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Sv  7-9   Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9   Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
 • Sv  7-9   Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
F
E
C
A
Samtala
Samtala
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Språkbruk
Språkbruk
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och **bidrar** till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **delvis underbyggda** åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **väl underbyggda** åsikter och argument.
Språk anpassning
Du **bidrar** till att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang.
Du anpassar **delvis** ditt språk till olika situationer och sammanhang
Du anpassar ditt språk **väl** till olika situationer och sammanhang
Muntliga presentationer
Dessutom kan du **medverka** i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan du planera och genomföra muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan du planera och genomföra muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
Verktyg
I arbetet med presentationerna **medverkar** du i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du några verktyg och digitala medier på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du några verktyg och digitala medier på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

F
E
C
A
Läsa
Läsa
Du kan med **stöd av bilder** läsa texter från olika genrer.
Du kan med **visst flyt** läsa texter från olika genrer.
Du kan med **flyt** läsa texter från olika genrer.
Läsförståelse
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **relevant** sätt visar du din förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva texter
Du **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Du jämför och beskriver olika sorters texter på ett **delvis fungerande** sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter på ett **väl fungerande** sätt.
Skriva
Skriva
Du kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och **bidrar** till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss**anpassning till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god**anpassning till mottagare och syfte.
Skrivregler
Dessutom **medverkar** du i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Olika skrivverktyg
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och **medverkar** i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och faktatexter

F
E
C
A
Budskap och handling
Du kan **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Söka information, alfabetisk ordning
Du kan **medverka** i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: