Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gestalta och kommunicera åk 9

Skapad 2019-01-08 06:58 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
dans drama musik
Grundskola 7 – 9 Musik
Att kunna förstå musik, känna musik och använda musik till något mer kräver en hängivelse. Men även att man ser inuti sig själv och blickar ner till roten av sig själv och vad man är i det vi kallar för känslor.

Innehåll

Upplägg:

Teoretisk:(räknas inte in under avsatt tid för praktiskt genomförande)

Vi kommer att gå igenom Musikal-, Cabaret-, Teaterhistoria och se hur dessas utveckling har skett under de senaste århundraden. Med hjälp av denna kunskap så kommer vi kunna gå över till den praktiska delen av planeringen

Praktiskt:

Detta ska vi göra under 3 lektioner, á 90 minuter:
Varje grupp väljer om de vill göra en egen dans eller om de vill göra ett musikdrama. Dessa kommer att vara i 2 moment som är fritt val.

Dansgrupp:
Välj en låt, skapa tillsammans i gruppen en dans. Spela in den eller spela sedan upp den live.

Målet är att få rörelser och musik att passa ihop och uttrycka en känsla.

Dramagrupp:
Välj ett musikstycke. Lyssna och kom överens om vilken känsla som kommer fram, vilken plats man befinner sig på och vilka som är på platsen. Bestäm sedan vad som ska hända, lyssna in musiken och försök sedan att få dramat att hänga ihop med musiken. Spela in dramat eller spela upp det live.

Mål:

Målet för denna pedagogiska planeringen är att få dramat och agerandet att passa ihop med musiken och uttrycka samma känsla vis samma tillfälle.

Detta är kopplat primärt till kunskapskravet att ”eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken (...) samspelar”.

Syfte:

 • Att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska  tankar och idéer.
 • Analyser och samtal om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kunskapskrav

Musicerande och musikskapande

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Musikens verktyg

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musikens sammanhang och funktioner

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kopia av Bedömningsmatris i Musik år 7-9 (Kunskapskrav år 9)

Musikskapande
Eleven behöver utveckla förmågan att utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik med hjälp av olika musikaliska byggstenar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra
Eleven behöver utveckla förmågan att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Praktiskt reflekterande
Eleven behöver utveckla förmågan att ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Musiklyssnande och musikhistoria
Eleven behöver utveckla förmågan att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Resonemang om musik
Eleven behöver utveckla sin förmåga att resonera om musikens funktioner och betydelse.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: