Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur under Revolutionernas tid

Skapad 2019-01-08 07:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under arbetsområdet kommer vi arbeta med litteraturen från 1700-talet till 1900-talet. Vi kommer diskutera tankar och idéer som grundar sig i denna tid tillsammans med SO och NO. Området kommer testas genom två stycken prov där du kommer få läsa texter och visa läsförståelse samt tolka och sätta verken i relation till historia och kultur.

Innehåll

Uppgift:

Vi kommer arbeta med att läsa ett antal dikter, noveller och sammanfattningar av verk från tre epoker: Upplysningen, Romantiken och Realismen. Vi kommer även arbeta med dessa tre epoker, vad de innebär och relevanta begrepp. Slutligen kommer vi också läsa en bok (det kommer finnas flera val) från någon av epokerna.

 

Kunskaperna som vi arbetar med är att kunna tolka och resonera om budskap och att kunna jämföra budskapen med författarens liv och åsikter och/eller att kunna jämföra budskap med historiska händelser, tankar och kultur. Detta kommer vi testa i ett prov i två delar.

 

Eftersom vi kommer läsa så mycket under detta arbetsmoment kommer vi efter sportlovet genomföra ett läsprov där vi testar ert läsflyt och er läsförståelse.

 

Preliminär tidsplan:

v. 2 Onsdag: Introduktion arbetsområdet. Introduktion litteraturepok. Introduktion Upplysningen. Läsa dikter av Nordenflycht och Lenngren.

Torsdag: Repetition Upplysningen. Redovisningar av dikter och diktare.

 

v. 3 Måndag: Fortsättning upplysningen. Läsa sammanfattningar av verk från tiden.

Onsdag: Fortsätta läsa sammanfattningar. Välja bok.

Torsdag: Introduktion Romantiken. Läsa dikter och förbereda presentation.

 

v. 4 Måndag: Fortsättning Romantiken. Presentera dikter och diktare.

Onsdag: Fortsättning Romantiken. Läsa sammanfattningar av verk från tiden. Skriva bokreflektion.

Torsdag: Fortsätta läsa sammanfattningar. Diskussion av sammanfattningarna.Läsa i boken.

 

v. 5 Måndag: Introduktion Realismen. Läsa novell och förbereda presentation.

Onsdag: Fortsättning Realismen. Fortsätta förbereda presentation. Utdelning av instuderingsfrågor och begreppsordlista.

Torsdag: Fortsättning realismen. Presentation av novell och författare. Skriva bokreflektion.

 

v. 6 Måndag: Läsa sammanfattning av verk från tiden. Läsa i boken.

Onsdag: Fortsätta läsa sammanfattningarna. Diskussion av sammanfattningarna. Arbeta med instuderingsfrågor och begrepp.

Torsdag: Arbeta med instuderingsfrågorna och begreppen. Läsa i boken. Skriva bokreflektion.

 

v. 7 Måndag: Arbeta med instuderingsfrågorna och begreppen. Läsa i boken.

Onsdag: Litteraturprov del 1 (att tolka budskap och jämföra med författare)

Torsdag: Litteraturprov del 2 (att tolka budskap och jämföra med historisk epok)

 

v. 8 SPORTLOV

 

v. 9 Måndag: Prov i läsflyt och läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Litteratur under Revolutionernas tid

Läsa med flyt

E
C
A
Du visar upp färdigheten att läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar upp färdigheten att läsa skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar upp färdigheten att läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett välfungerande sätt.

Läsförståelse

E
C
A
Tid och Orsak
Du visar grundläggande läsförståelse och förstår till viss del texters tidsaspekt (hur tiden fungerar) och orsakssamband (varför saker sker).
Du visar god läsförståelse och förstår relativt väl texters tidsaspekt (hur tiden fungerar) och orsakssamband (varför saker sker).
Du visar mycket god läsförståelse och förstår väl texters tidsaspekt (hur tiden fungerar) och orsakssamband (varför saker sker).
Jämförelse med andra texter
Du gör vissa kopplingar till andra texter du läst.
Du gör några relativt goda kopplingar till andra verk du läst.
Du gör flera goda kopplingar till andra verk du läst.

Tolka & resonera om budskap

E
C
A
Du skriver enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du skriver utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydliga eller som kan läsas mellan raderna.
Du skriver välutvecklade och väl underbyggda resonemang om både tydliga och dolda budskap.

Verket och upphovsmannen

E
C
A
Du skriver enkla resonemang där du drar kopplingar mellan verk och upphovsmannen.
Du skriver utvecklade resonemang där du drar kopplingar mellan verk och upphovsmannen.
Du skriver välutvecklade och nyanserade resonemang där du drar kopplingar mellan verk och upphovsmannen.

Verket och historiska/kulturella sammanhang

E
C
A
Historiska sammanhang
Du skriver till viss del underbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Du skriver relativt väl underbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Du skriver väl underbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Kulturella sammanhang
Du skriver till viss del underbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.
Du skriver relativt väl underbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.
Du skriver väl underbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: