👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 4-5 vt-19

Skapad 2019-01-08 08:52 i Fjällbacka Skola Tanum
Vad är bråk ? Karin får 1/4, Anders en 1/3. Vem får störst bit av pizzan ? Hur stor del av en tårta är 50% ?
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vad är bråk? Karin får 1/4, Anders en 1/3. Vem får störst bit av pizzan? Hur stor del av en tårta är 50%?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Åk 4:
- läsa och skriva bråk
-  avläsa bilder med bråk
- veta hur många delar det går på en hel
- kunna storleksordna bråk

Åk 5:
- läsa och skriva bråk
- räkna ut en viss del av ett antal, t ex 1/3 av 18
- jämföra och storleksordna bråk
- skriva bråk som decimaltal

- förstå och visa sambandet mellan bråk decimaltal och procent                       t ex 6/6 = 1 hel = 1,0 = 100 %,  3/4 = 0,75 = 75 %

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Hur du uppfyller de satta målen.

Du får visa dina kunskaper genom övningar i problemlösning både i grupp och enskilt samt genom arbete i aktuell lärobok.


Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisning:

- genomgångar i grupp och enskilt
- praktiska och konkreta sätt att arbeta med bråk, procent
- övningar i problemlösning både enskilt och i grupp
- arbete i aktuell lärobok/annat material

Arbetet kommer att pågå mellan v 2-7 2019

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk, procent och decimaltal

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • Ma  E 6
Skriva decimeter som tiondelar samt centimeter som hundradelar av en meter.
 • Ma  E 6
Skriva tal som heltal med hundradelar och tiondelar.
 • Ma  E 6
Storleksordna decimaltal.
 • Ma  E 6
Addera och subtrahera enkla decimaltal.
 • Ma  E 6
Jämföra och storleksordna bråk.
 • Ma  E 6
Räkna ut en viss del av ett antal.
 • Ma  E 6
Jämföra bråk, decimaltal och procent.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11