👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2019-01-08 08:54 i St Mellby skola Alingsås
Läsinlärning år 1 och 2
Grundskola 1 Svenska
Anpassad planering för elev i behov av stöd

Innehåll

Övergripande mål och Syfte

Centrale innehålet

Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:

Genom att kommentera och atergé några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och/eller på datorn

 • Högläsning varje dag där vi samtalar och diskuterar kring det lästa
 • Träna läsförståelse med hjälp av olika strategier och arbetsblad
 • Öva handstil genom att skriva av och texta väl
 • Eleven skriver egna berättelser,dagbok, brev eller skriver om händelser på dator eller för hand
 • Tillgång till många böcker på olika läs nivåer, både i form av böcker och digitalt. Även tillgång till uppläsningstjänst

Uppgifter

 • Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3