👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2019-01-08 08:57 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 5 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss mer om landet Sverige. Var på jordklotet ligger Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilka är Sveriges grannländer? Hur ser naturen ut? Vilka indelningar finns och vad skiljer dem åt? Hur många människor bor här och vad arbetar de med? Vilka naturtillgångar finns? Vi ska även träna oss i namngeografi och lära oss att använda geografiska ord och begrepp samt att tyda kartor.

Innehåll

    Mål

        När du har arbetat färdigt med området Sverige ska du kunna:

        - placera ut utvalda landskap, städer, öar, berg och vatten på en karta
        - känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
        - känna till och kunna namnge Sveriges grannländer
        - veta hur Sverige kan delas in och kunna berätta om några typiska drag för de olika indelningarna
        - känna till det svenska natur- och kulturlandskapet och veta lite om Sveriges naturtillgångar
        - använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi (exempelvis karta, Norrland, Svealand, Götaland, väderstreck (norr, öst, syd, väst), barrskog ,lövskog, kustområde, tätort, glesbygd, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat)
        - föra logiska resonemang i diskussioner om Sverige
    

     Arbetssätt

     För att nå dessa mål kommer du att:

    - delta i klassrumsdiskussioner där vi gemensamt pratar om vad vi vet om Sverige och vad vi vill ta reda på mer om
    - delta i diskussioner i mindre grupper, där gruppen gemensamt ska ta reda på olika fakta
    - se filmer om Sverige, exempelvis landskapsfilmer och Geografens testamente
    - delta i genomgångar, både genom att aktivt lyssna och kommentera
    - läsa texter i böcker och på internet om Sverige
    - arbeta i arbetshäften (vi arbetar bl a med boken "Geografi Sverige")
    - studera och arbeta med kartor, dess uppbyggnad med karttecken och färger
    - jämföra olika delar av Sverige, få veta vilka naturresurser vi har, var de finns och vad de används till
    - skriva ett sluttest på arbetsområdet Sverige (möjlighet att genomföra muntligt vid behov)  

    Bedömning

   
För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

    - visa i diskussioner hur du kan resonera och visa förståelse för de olika delarna av området
    - visa i skrift (sammanfattningar och test) hur du kan urskilja viktig information och visa förståelse för området
    - argumentera muntligt och skriftligt med stöd från genomgånget material (film, kartor, diskussioner)
    - skriva ett sluttest för att visa dina kunskaper

     Jag kommer att bedöma din förmåga att:

    - förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
    - visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
    - använda och även kunna förklara centrala ord och begrepp inom geografi
    - beskriva utmärkande drag för Sveriges naturtyper