👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 vt 2019

Skapad 2019-01-08 09:03 i Oxledsskolan F-6 Partille
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 4 Engelska
Engelska språket är modersmål i många länder i världen och det språk som många människor lär sig i skolan. Förmågan att förstå och kunna uttrycka sig på engelska är viktig då vi lever i en global värld och ofta har kontakt med människor från andra delar av världen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • kunna berätta om vardagliga händelser, intressen och aktiviteter på engelska.
 • kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
 • kunna lyssna och förstå enkel och tydligt talad engelska.
 • kunna skriva enkla texter.

Undervisningens innehåll

 • Lyssna och läsa enkla texter från boken Good Stuff som behandlar vardagliga situationer, intressen, personer,platser, händelser och aktiviteter.
 • Skriva enkla texter av olika slag ("The book about me", dialoger, brev).
 • Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur?

 • Vi arbetar muntligt och skriftligt enskilt, i par och smågrupper.
 • Vi tränar uttal och intonation i talkör. Vi dramatiserar dialoger.
 • Vi skriver egna texter med stödstruktur i "The book about me".
 • Vi tränar hörförståelse genom att lyssna på texter och se på film.
 • Varje vecka har du också ett arbete att göra hemma. Med hjälp av läxan utökar du ditt ordförråd och blir mer säker på ditt uttal och din förståelse.

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:

 • prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
 • förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och dialoger)
 • förstå innehållet i en text
 • skriva meningar och korta texter
 • samtala (ställa och svara på frågor)
 • förstå hur språket är uppbyggt och några grammatiska regler ( ex a/an, verbet have, possessiva pronomen)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6