👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-01-08 09:18 i Backa skola Tanum
Arbetsområde Medeltiden.
Grundskola 5 Geografi Svenska Historia Religionskunskap
Medeltiden var en spännande tid med riddare, nunnor, munkar och nyblivna stadsbor. Men den innehåller också inbördeskrig, tiggare, pest, bondeuppror och stormän som slåss om kungamakten. Det handlar mycket om män, men det är faktiskt en kvinna som utmärker sig och det är den medeltidsmänniskan, vi känner till som Den heliga Birgitta. Vi ska leta efter spår från medeltiden och undersöka vilken betydelse vår historia har fått och vad vi har lärt oss och vad som finns kvar från den tiden idag.

Innehåll

Till eleven

Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag. Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid

Eleven ska kunna:

 • förklara hur historiska händelser under medeltiden påverkar oss idag
 • förklara hur Sverige såg ut under medeltiden
 • förklara hur och varför kristendomen infördes i de nordiska länderna
 • berätta om hur människor levde på medeltiden

Undervisningens innehåll/vad

 • De fyra samhällsgrupperna, vilka de var och hur de levde
 • Hur Sverige såg ut under medeltiden
 • Kyrkans /klostrens roll under medeltiden
 • En överblick över medeltidens världsbild
 • Digerdöden
 • Städer under medeltiden
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Den nordiska unionen

Undervisningens innehåll/hur

 • Lärarledd undervisning för överblick och sammanhang
 • Film och digitala medier
 • Texter med arbetsmaterial
 • Grupparbeten
 • Diskussioner

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt arbete vid diskussioner, dina egna texter, lösningar av olika uppgifter, grupparbeten och vid bilduppgifter. Jag kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att.

 • beskriva skillnader och likheter mellan hur människor levde på medeltiden och nu
 • förklara hur människor levde under medeltiden
 • skriva en faktatext där läsaren förstår innehållet
 • rita bilder som hör ihop med de texter du skrivit

Bedömning

Bedömningen sker vid:

 • arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp
 • skriftligt prov där eleven svarar på frågor och beskriver samhällsförändringar och levnadsvillkor på medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6