👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 vårterminen

Skapad 2019-01-08 09:31 i Backa skola Tanum
Arbetsområdena för åk 5 är flera bl a bråk, procent decimaltal, geometri och de fyra räknesätten med problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med multiplikation, division, bråk, procent, decimaltal samt geometri. Detta gäller för hela vårterminen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Konkreta mål

Du ska:

- kunna jobba självständigt, i par samt i grupp

- be om hjälp då du inte förstår och har gjort flera försök

- delta i matematikdiskussioner och lyssna aktivt vid genomgångar

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att räkna multiplikation och division
 • Din förståelse hur man använder överslagräkning och rimlighetsbedömning
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal
 • Din förmåga att använda vinklar, grader vinkelsumma och gradskiva

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vid varje nytt område har vi en genomgång av målen och diskussion om ämnet.

Vi har kontinuerligt genomgångar av nya områden och av olika moment som behöver förklaras.

Mycket arbete genomförs på egen hand men vi har även gruppuppgifter och mer praktiska uppgifter.

Eleverna arbetar alltid med en grundkurs och därefter en diagnos. 

Planeringen är för hela vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6