Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elsäkerhet

Skapad 2019-01-08 09:38 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 6 Kemi Fysik
På NO-passen kommer vi under veckorna 3-6 (vid behov även vecka 7) att arbeta med arbetsområdet energi och elsäkerhet. Med utgångspunkt från vårt tidigare studiebesök på energiverkstaden kommer vi att ha en bedömningsuppgift den 11/2 som bland annat omfattar det vi lärt oss under besöket. Bilder, och en PowerPoint (elsäkerhet) från vårt besök på energiverkstaden (för dem som inte var med) ligger i Classroom. Eleverna har även fått ytterligare arbetsmaterial samt broschyren ”Bra att veta om el” från Öresundskraft. Ännu en bedömningsuppgift som berör naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kommer även att förekomma.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

På NO-passen kommer vi under veckorna 3-6 (vid behov även vecka 7)) att arbeta med arbetsområdet energi och elsäkerhet. Med utgångspunkt från vårt tidigare studiebesök på energiverkstaden kommer vi att ha en bedömningsuppgift som bland annat omfattar det vi lärt oss under besöket. Bilder, filmer och en PowerPoint (elsäkerhet) från vårt besök på energiverkstaden (för dem som inte var med) ligger i Classroom. Eleverna har även fått arbetsmaterial samt broschyren ”Bra att veta om el” från Öresundskraft. Ytterligare en bedömningsuppgift som kommer att beröra naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kommer även den. Båda uppgifterna läggs in här framöver.

 

Visa vad du lärt dig

Hur du i klassrummet individuellt och i grupp visar vad du lärt dig genom att resonera, förklara, jämföra och argumentera samt i bedömningsuppgifterna.

Bedömning

Se matriser:

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift 2 (Naturvetenskapliga upptäckter samt för/emot vindkraft/kärnkraft)

 • Bedömningsuppgift - energi och elsäkerhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik och kemi kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6   Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6   Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6   Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6   Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Har deltagit men har ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Kan med stöd ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan med stöd göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan med stöd ge exempel och beskriva fysikaliska fenomen med användning av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Kan med stöd föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på ett bra sätt förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på ett bra sätt förklara deras betydelse för människors levnadsvillkor samt ge fördjupade exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: