👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Screens week 2-12

Skapad 2019-01-08 09:46 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde som handlar om skärmvanor. Fokus på förmågan att kommunicera i skrift och tal genom argumenterande text och muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are starting up 2019 by watching the news about the major events in the world in 2018. When doing so we are using a screen, of course! In what other ways do you use screens in your daily life? What are the pros and cons about the use of screens? In this area you will get the chance to read, write and speak about your favourite screen habits. Do you have a favourite youtuber or perhaps a favourite vlogger? You will also get the chance to make your own vlog!

Innehåll

 
 • Syfte
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

 Konkretisering av målen - det här visar du när du....

 

 • När du läser och lyssnar på olika texter ur böcker, online och från olika slags medier visar du att du kan läsa/lyssna och förstå genom att återge innehåll samt genom att kommentera innehållet med egna åsikter och tankar. 
 • När du  skriver olika typer av texter och förbereder muntliga framställningar visar du att du kan skriva och muntligt framföra texter på engelska med sammanhang, begriplighet och med anpassning till syftet.
 • När du framför olika muntliga framställningar (t ex om en nyhet, nyhetsrapportering samt en vlog) visar du att du kan använda olika medier i din egen produktion. 
 • När du diskuterar texter och olika frågeställningar inom temat visar du att du kan samtala och använda språkliga strategier som t ex omformuleringar och följdfrågor för att bidra till att kommunikationen fungerar.
 • När du bearbetar dina texter och dina muntliga framställningar mot större korrekthet visar du att kan förtydliga och variera dina texter och din muntliga framställning.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser nyhetsklipp och läser nyheter från olika nyhetssajter.
 • Vi läser, lyssnar på och skriver utifrån olika typer av texter från läroböcker och från nätet på temat "screens" och media.
 • Vi samlar på ord och uttryck inom arbetsområdet.
 • Vi tränar på att skriva utifrån texter vi läser och vi tränar på att skriva resonerande texter på engelska. Vi arbetar med sambandsord för att få sammanhang och flyt i våra texter. 
 • Vi bearbetar texter utifrån feedback. 
 • Vi tränar korrekthet genom att arbeta med grammatik utifrån individuella behov.
 • Vi tränar på att framföra muntliga presentationer och att bearbeta dem.
 • Du framför en muntlig framställning i form av en vlog / instruktionsfilm. 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: 

 • Din förmåga att förstå, återge innehållet samt kommentera innehållet i talad och skriven engelska (kommentar)
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (kommentar i google classroom samt muntlig feedback som du återger i unikum)
 • Din förmåga att bearbeta dina texter mot större tydlighet, korrekthet och språklig variation. (kommentar i google classroom samt muntlig feedback)
 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (kommentar)
 • Din förmåga att samtala och att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd och för att bidra till att samtalet fungerar. (kommentar)

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9