Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4

Skapad 2019-01-08 09:58 i Centrumskolan Munkedal
Vi kommer att arbeta med ämnet samhällskunskap varje vecka (40 minuter) i år 4. Rubrikerna kommer att vara: valet, demokrati, mänskliga rättigheter, familjen och vänner samt skolan. Vi arbetar med läromedlet PULS samhällskunskap.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med: demokrati, mänskliga rättigheter, familjen och vänner, skolan samt trafik.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med läromedlet PULS samt Upptäck Samhälle, tillhörande arbetsuppgifter samt gruppdiskussioner. Vi ser regelbundet på Lilla aktuellt med dess omvärldsbevakning. 

Så här ska eleverna få visa vad de har lärt sig: Vara aktiva på lektionerna och delta i gruppdiskussioner.

Förmågor som tränas och bedöms:

- Hur du kan undersöka och resonera kring olika samhällsstrukturer.

- Hur du kan använda begrepp i ämnet samhällskunskap.

- Hur du förstår processen kring hur man kan påverka beslut.

- Hur du kan värdera och uttrycka ståndpunkter.

- Hur du förstår människors och barns rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: