👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- Värdegrund

Skapad 2019-01-08 10:04 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund

Tidsperiod: Januari

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Torget

Barnens ålder: 5 år

År och datum:: Januari- 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?

  • Värdegrunden

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Planerade aktiviteter/undervisning kopplade till våra mål och fokusområde. Samt genom Bornholmssamlingar. Kompis-bok-aktiviteter. Samarbetsövningar. 


Genom observationer och dokumentationer av oss pedagoger. 

Barnen görs delaktiga genom att vara en del av/i dokumentationerna, samt i samtal och samspel. 

Alla pedagoger på avdelningen. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom lärprocessvägg, Unikum och i samtal och dokumentationer

Vi utvärderar genom pedagogisk dokumentation.

Planeringen upprättad av:

Linda, Yvonne, Tomas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016