Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK ÅR9 - Konsumenträtt

Skapad 2019-01-08 10:11 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Här lär vi oss vilka rättigheter och skyldigheter vi har som konsumenter. Vi kommer lära oss lagar som både gäller fysiska butiker och när du handlar över nätet. I undervisningen kommer vi använda oss av föreläsningar, filmer samt muntliga och skriftliga uppgifter. Momentet examineras under lektionstid.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i det teoretiska området konsumenträtt ska du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Lektion 1:

Introduktion - Konsumtion  PowerPoint-presentation (ca 3 min)

Kunskapskrav - Muntlig genomgång av Carina (ca 10 min)

Konsumentskydd - PowerPoint-presentation (ca 5 min)

- Konsumentverket

- Konsument Europa

- Kommunal konsumentvägledning

Konsumentlagar - PowerPoint-presentation (ca 30 min)

 - Konsumentköplagen

-  När är en vara felaktig?

- Att reklamera - så gör du.

- Frivilligt konsumentskydd

- Öppet köp

- Bytesrätt

Filmklipp – Sara om konsumenträtt (ca 3 min)

Instuderingsfrågor - Diskutera i grupp, skriv individuellt. (ca 30 min)

Avslutning (ca 5 min)

 

Lektion 2:

Konsumentlagar forts. – PowerPoint-presentation (ca 30 min)

                       - Distans- och hemförsäljningslagen     

                      - E-handelslagen

                     - Produktsäkerhetslagen

                     - Konsumenttjänstlagen

InstuderingsfrågorDiskutera i grupp, skriv individuellt. (ca 30 min)

Avslutning (ca 5 min)

 

Lektion 3:

Marknadsföring – PowerPoint-presentation (ca 15 min)

                     - Marknadsföringslagen

E-kurser  (ca 45 min)

InstuderingsfrågorDiskutera i grupp, skriv individuellt. (ca 20 min)

Genomgång av kunskapskrav (ca 10 min)

Avslutning (ca 5 min)

 

Lektion 4

Skriftlig examination - Enskilt (90 min)

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Som stöd i ditt arbete har du först och främst dina kamrater i gruppen, skulle det vara så att ni inte tillsammans kan lösa en uppgift frågar ni mig. Tänk på att ni har tillgång till både texter och filmer i skolplattformen som extra stöd.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Arbetsområdet pågår i totalt 4 veckor och avslutas med skriftlig examination v.7 (v.6 för 9B:A)

 

Uppgifter

  • PowerPoint-prestenation Konsumenträtt

  • Kunskapskrav ÅR9 Konsumenträtt

  • Provhäfte ÅR9 - Konsumenträtt

  • Instuderingsfrågor - Konsumenträtt

Matriser

Hkk
Utvalda kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Rättigheter och skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: