👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT 2019

Skapad 2019-01-08 10:12 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska

Innehåll

Tidsperiod

 •  16 veckor

Förmågor

 • Kommunikativa förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Skriva engelska texter som du ska göra dig förstådd i.
 • Läsa enkla texter för att förbättra din läsförståelse.
 • Tala engelska som berör det vardagliga språket.
 • Lyssna och förstå till talad engelska i lugnt tempo.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Delta aktivt tunder lektionerna när vi har muntliga genomgångar.
 • Göra färdigt uppgifter i tid.
 • Läs högt för en kompis eller i grupp samt återberätta vad det handlar om.
 • Svara på frågor som är kopplade till olika hörförståelseuppgifter.

     Formativ

 • Skriva berättelser/texter.
 • Arbetsböckerna textbook och workbook(innehåller hörförståelseuppgifter, läsförståelseuppgifter m.m)
 • Samtalskort
 • Jobba med engelskaappar

     Summativ

 • Olika typer av diagnostester.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vara aktiv under lektionerna.
 • Jobba ikapp hemma om du är sjuk/ledig under en längre tid.
 • Vara med och komma på idéer till olika arbetsuppgifter till exempelvis skrivuppgifter eller muntliga övningar.

Matriser

En
Engelska VT 2019

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Du behöver träna vidare på att förstå talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Läsförståelse
OBS nivå tre och fyra är samma.
Du behöver träna vidare på din läsförståelse
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser
Talförmåga
Du behöver träna vidare på att uttrycka dig muntligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Skrivförmåga
Du behöver träna vidare på att uttrycka dig skriftligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter