👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeln åk 6

Skapad 2019-01-08 10:13 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få bekanta dig med den tvådimensionella geometriska figuren cirkel. Du ska få lära dig nya begrepp samt metoder för att beräkna cirkelns omkrets och area.

Innehåll

Språkliga mål

Begrepp: radie, diameter, medelpunkt, cirkelbåge, cirkelsektor, korda, pi, passare

Kunna använda dessa begrepp när du resonerar och förklarar.

 

Undervisning 

Vi kommer att:

träna på att använda en passare för att rita en cirkel

undersöka och beskriva sambandet mellan cirkelns diameter och omkrets

bekanta oss med begreppet pi

beräkna cirkelns omkrets och area

lära oss formlerna för cirkelns omkrets och area.

se filmklipp 

samtala och resonera i grupp och i helklass

 

Bedömning 

- Underlag för bedömning är: 

resonemang - muntliga och skriftliga

hur du löser rutinuppgifter och problemuppgifter.

 

- I arbetsområdet bedöms din förmåga att…

resonera och använda begrepp.

lösa rutin- och problemuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6