Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Short Story Writing

Skapad 2019-01-08 10:15 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
I detta arbetsområde tränar eleverna på att skriva noveller på engelska. Det förutsätter at eleverna tidigare har läst noveller och bekantat sig med novellgenren.
Grundskola 9 Engelska
You will now get a chance to write your own Short Story. Dazzle your mates and teachers with your storytelling skills. The best way of writing is to plan your story first. Therefore it's important to use your writing plan. And remember: it's a competition!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska planera inför novellskrivande, och sedan skriva novellen. 

Hur ska vi arbeta?

1. Vi använder en writing plan för att planera skrivandet. De ska godkännas av din lärare innan du börjar skriva texten.

2. Du skriver ett första textutkast.

3. Du får och ger feedback. Bearbetning av text efter feedback.

4. Inlämning av text 18/1. Du mailar din text till tina.ahlen@stockholm.se / mika.nyman@stockholm.se 

Vad ska du lära dig?

Du ska träna dig att uttrycka dig på engelska i skrift. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Utveckla din förmåga att  skriva

 

 

 

 

 

 

Anpassning till genre

Du kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

 

Du anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.

 Du använder ett par novelldrag.

 

Du kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

 

Du anpassar dig relativt väl till syfte, mottagare och situationer.

Du använder flera novelldrag på fungerande sätt. 

Du kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 

Du anpassar dig väl till syfte, mottagare och situation.

Du använder flera novelldrag på ett effektivt sätt.

       


 Du bedöms enligt betygskriterierna nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: