Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och världen

Skapad 2019-01-08 10:19 i Långsjöskolan Norrtälje
Vi lär oss mer om Sverige och om hur det kan se ut på olika platser i Sverige. Hur ser det ut där du bor? Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor?
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om Sverige och världen och om hur det kan se ut på olika platser på jordklotet. Varför bor människor där de bor? Varför flyttar människor?

Innehåll

Detta ska vi lära oss:

 • hur Sverige ser ut
 • vad är det för skillnad på; fjäll, skog, stad, odlad mark, hav och kust.
 • kunna beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
 • några olika orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och vad det kan innebära för barn och familjer. 
 • kunna visa på kartan var vi bor. 
 • hur vårt jordklot ser ut (indelning i tex världsdelar och världshav och storleksrelationer)
 • individuellt betydelsefulla platser och länder för eleven
 • väderstrecken

Arbetssätt:

 • Titta på filmer om Sverige och världen.
 • Titta på kartor tillsammans.
 • Google maps och Google Earth
 • Analysera och jämföra världsdelarna och världshaven och dess storleksrelationer
 • Samtala och reflektera om att flytta
 • Intervjua någon som har flyttat

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • norr, söder, öster, väster, åkermark, skog, fjäll, sjö, hav, landsgräns, världsdelar, världshav, jordglob, jordklotet, landet, förort, ort, den blå planeten, öken, kontinenter, världskartan, skala, höger, vänster.

Bedömning

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda karta, jordglob och väderstreck
 • namnge världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder
 • beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna
 • beskriva på vilket sätt miljön kan påverka var människor bor och arbetar
 • ange några orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Vi och världen

På god väg
Uppnått
Använda karta, jordglob och väderstreck.
 • SO   3
Kan med hjälp använda karta, jordglob och väderstreck.
Kan med säkerhet använda karta, jordglob och väderstreck.
Namnge och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
 • SO   3
Kan med hjälp namnge och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Kan med säkerhet namnge och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beskriva hur miljön kan påverka var människor bor och arbetar samt några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
 • SO   3
 • SO   3
Kan med hjälp beskriva hur miljön kan påverka var människor bor och arbetar samt några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Kan med säkerhet beskriva hur miljön kan påverka var människor bor och arbetar samt några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: