👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 - Geometri

Skapad 2019-01-08 10:30 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F
Planering för vecka 2-10.

Innehåll

PLANERING – Kapitel 2 Geometri

 

VECKA

MÅL

UPPGIFTER

LÄXA

2

Veta olika slags vinklars begrepp (spetsig, trubbig och rät vinkel, vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternativvinklar) samt göra beräkningar utifrån dem.

Blå: S. 74 – 75

Grön: S. 54 – 55  

Röd: S 84 – 85  

s.198, uppgift 9-18. Välj nivå: 

blå + grön

eller

grön + blå

 

3

Vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den. 

Förstå begreppen kateter och hypotenusa.

Kunna räkna ut en andragradsekvation.

Blå: S. 76 – 77

Grön: S. 56 – 58

Röd: S. 86 – 88    

 

4

Fort. Pythagoras sats + skala

 

Grön: S. 60 – 61 

Läxa torsdag: Studi.se

Pythagoras sats film + quiz

5

Att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala

Lektion 1 Areaskala

Lektion 2 Volymskala

 

Stenciler +  Grön: S. 62-63

Läxa måndag:

Studi.se

Film: Skala, areaskala och volymskala 

6

Förstå begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet.

Grön: S. 64 – 67

Röd: S. 89 – 90

Läxa måndag: Studi.se

Film: Likformighet

7

Lära dig om spegelsymmetri och rotationssymmetri

Fors. Likformighet

Grön s. 68 – 69

 

 

8

SPORTLOV

 

 

9

Repetition + diagnos

Repetition 5, 6, 7, 8

s. 298 – 301

Utmaning: Svarta sidor 92 – 93

 

10

PROV Geometri TISDAG 5/3 & TORSDAG 7/3