👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Scared?" English year 7, w. 2-7

Skapad 2019-01-08 10:36 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
What makes you scared? Spiders, snakes, heights or the dark...?

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

utveckla ditt ordförråd och träna på uttryck för att berätta om känslor på temat "scared". Vi kommer att träna och ha som mål att bli säkrare på hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga. Valda delar av grammatik och fonetik kommer att behandlas.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från vårt huvudmaterial "What´s up" och arbeta med de olika texterna, både att lyssna och förstå och att läsa och förstå. Vi kommer även att ha olika typer av muntlig träning där du tränar på att förstå instruktioner och att kunna föra ett enklare samtal om något välkänt område. Du kommer också få träna på att skriva kortare texter utifrån det specifika temat. Vi kommer även att arbeta med uttal och grammatik kopplat till texterna. Till varje kapitel får du ett arbetsschema som du följer och tydligt kan se vilka uppgifter du ska jobba med och när du har inlämningar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att svara på frågor gällande texterna, både vid genomgång och i din workbook. Du ska lämna in en kortare text till mig där jag hjälper dig att se vad du kan utveckla i ditt skrivande. Vara delaktig vid samtal i mindre grupper, både genom att lyssna och att prata själv. Vi kommer även att ha glosträning som läxa och ett avslutande skriftligt prov på kapitlet.

Uppgifter

 • Läxa fredag v. 5: Engelska (Bellas grupp)

 • Prov onsdag v7: Engelska (Bellas grupp) "Scared"

 • Läxa fredag v4: engelska (Bellas grupp)

 • Läxa fredag v. 6: engelska (Bellas grupp)

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9