👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur var det förr i tiden?

Skapad 2019-01-08 10:41 i Fjällbacka Skola Tanum
Vi kommer att ta reda på hur det var förr i tiden med hjälp av film, berättelser, böcker, promenader och besök på olika ställen i Fjällbacka.
Grundskola F – 1 Svenska SO (år 1-3)
Hur levde människorna förr i tiden? Hur var det i skolan? Vad arbetade man med? Hur såg det ut i vår närmiljö förr?

Innehåll

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom muntliga redovisningar.
Du får visa dina kunskaper genom att återberätta och aktivt delta i samtal om det vi lärt oss.

Vi kommer även avsluta området med en quiz. 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska känna till något om hur människor levde förr.
Du ska kunna jämföra förr och nu, tex vad för leksaker man hade, hur det var i skolan, hur man bodde och arbetade.
Du ska kunna återberätta en del av det du lärt dig både muntligt och skriftligt.
Du ska kunna delta aktivt på vår gemensamma promenader och diskussioner.

Du skall kunna samarbeta med dina kamrater. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer försöka boka in ett besök på Nestorsgården, en hembygdsgård, ombyggd till museum med gamla saker. Eleverna kommer där fotografera och vi kommer diskutera utifrån detta besök.
Vi kommer att se filmer, läsa böcker och höra berättelser för att få kunskaper om hur det var förr.

Vi kommer gå promenader runt om i Fjällbacka och diskutera specifika platser och händelser, t.ex. Branden i Fjällbacka. Vi kommer även leka lekar från förr och sjunga sånger mm. 

Vi kommer jobba i par där eleverna får uppdrag att skriva lite om specifika frågor från förr som de sedan kommer få presentera muntligt för resten av sina klasskamrater i F-1.

 

Utvärdering - Hur har det gått?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Bedömningsmatris i SO åk 1

Jag behöver träna mer på detta.
Jag kan detta.
Eleven kan ge exempel på hur människor hade det förr.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och de filmer vi ser.
Eleven kan berätta om specifika historiska händelser ifrån sin närmiljö.
Eleven är delaktig i diskussionerna och kan framföra sina tankar om förr i tiden.
Eleven presenterar muntligt sina lärdomar inför klassen.