👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A

Skapad 2019-01-08 10:43 i Centrumskolan Munkedal
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 3 Matematik
Arbete med läromedlet Favorit matematik 3A

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Se nedan.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se nedan.

Kunskapskrav

Se nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra enkla mätningar
 • göra undersökningar
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram
 • förstå och skapa egna talmönster 

Undervisning och bedömning

Vi kommer att:

 • ha genomgångar tillsammans med din lärare.
 • arbeta enskilt samt med mattekompis.
 • arbeta i matteboken.
 • arbeta med konkreta material.
 • träna matte med appar.
 

Du får visa vad du kan genom att:

 • jag kommer lyssna på dig när du samtalar.
 • du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.
 • jag kommer titta på hur du löser problem.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Åk 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Problemlösning
 • Ma  1-3
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod