Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2019-01-08 10:47 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi ska titta närmare på kol! Vi ska jobba med organisk kemi och se hur kol förekommer i vår värld på olika sätt.

Innehåll

Vi ska arbeta med organisk kemi, kap 7 i kemiboken. 

Vi kommer att använda oss av kemiboken och testa dig själv.

Det vi ska jobba med är:

  • Vad är organisk kemi, kolföreningar och kolväten?
  • Molekylformel, strukturformel och molekylmodell.
  • Alkaner, alkener och alkyner.
  • Isomerer.
  • Alkoholer.
  • Organiska syror
  • Estrar

Vi kommer avsluta kapitlet med ett prov, v.5. Alternativt kan vi dela upp avsnittet och göra två mindre test (v.3 och v.5), det bestämmer vi i klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
  • Centralt innehåll
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
    Ke  7-9
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
    Ke  7-9
  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
    Ke  7-9
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
    Ke  7-9
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
    Ke  7-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
    Ke  E 9
  • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
    Ke  E 9
  • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
    Ke  E 9
  • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
    Ke  E 9
  • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
    Ke  E 9
  • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
    Ke  C 9
  • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Ke  C 9
  • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
    Ke  C 9
  • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
    Ke  C 9
  • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
    Ke  C 9
  • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
    Ke  A 9
  • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
    Ke  A 9
  • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
    Ke  A 9
  • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
    Ke  A 9
  • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
    Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: