Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Eget skapande

Skapad 2019-01-08 10:48 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Musik
Eget skapande - ackord och melodi på keyboard

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-8

Så här kommer vi att arbeta:

Arbetsgången och detaljerad instruktion ges under lektionen (muntligt och skriftligt). 

Genomgång av ackord, melodi, takt, tonhöjd, rytm och notvärden

Eget arbete med att hitta en ackordbakgrund

Träna in ackordbakgrunden med vänster hand

Eget arbete med att hitta på en melodi till ackorden

Träna in melodin med höger hand

Sätt ihop ackord (vänster hand) och melodi (höger hand)

Redovisa genom att spela upp din låt för läraren och lämna in din låt nedskriven med ackorden, meloditonernas namn och deras notvärden.

Feedback ges löpande genom arbetsprocessen.

Efter redovisningen ska var och en resonera om sitt musikskapande

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Se stadiematrisen och rutorna för "skapa musik" och "resonera om musicerande".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: