👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera mera

Skapad 2019-01-08 10:49 i Vasaskolan Ludvika
Vad är programmering? Vi kommer att lära oss mer om och prova på enkel programmering.Vi kommer att titta på serien "Programmera mera" samt testa att programmera i olika former, både analogt och digitalt.
Grundskola F – 3 Teknik Bild Matematik
Under vecka 12 kommer vi att ha en temavecka som fokuserar på programmering. Vad är programmering? Vi kommer att arbeta och lära oss om enkel programmering. Vi kommer att testa programmering i olika former, både analogt och digitalt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig vad programmering kan vara och få kunskap om vad du kan använda det till. Du kommer att få testa att programmera både digitalt och analogt.

Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer se de 10 olika avsnitten i UR:s programserier Programmera mera och ta del av de uppdrag som de utför där, på olika sätt och anpassa dem efter vår förmåga och förutsättningar. 

 • Vi ser på UR:s programserie Programmera mera
 • Utför olika programmeringsövningar både enskilt och i grupp

Vad som kommer att bedömas:

 • Delaktighet och engagemang

Hur du får visa vad du kan:

 • Redovisning och dokumentering av utförda uppdrag
 • Konstruera och redovisa egna programmeringsuppgifter både digitalt och analogt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3