👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-01-08 10:50 i Långsjöskolan Norrtälje
Under vecka 2,3,4,5 och 6 kommer vi att arbeta med ett arbetsområde som berör religion, historia och samhällskunskap i So – ämnet.
Grundskola 8 Religionskunskap
I den här kursen ska vi lära oss allt om Judendom

Innehåll

vad ska vi arbeta med?

 • Hur det är att leva som jude: t ex vem som räknas som jude, vad man äter, vilka högtider man firar, vigsel och begravning.
 • Grundtankarna inom judendomen: bla synen på Gud, ett utvalt folk, att människor har ett ansvar, Tora
 • Det judiska folkets historia och dess betydelse idag. Tex från Abraham till dagens Israel, judeförföljelser genom tiderna.
 • Konflikten mellan Israeler och Palestinier, bakgrund och utveckling.
 • Kunna jämföra judendomens olika riktningar
 • Söka och användas sig av källor och resonera kring deras trovärdighet

Mål

Hur ska vi arbeta för att nå målen ?

 • Tankekarta, Gruppdiskussioner
 •  Begrepp som hör till ämnet
 • Parvis arbete
 •  Genomgång av judarnas historia samt Film
 •  Läsa artiklar om dagsläge i Israel/ Palestina och diskutera den aktuella situationen i Israel/Palestina, diskutera orsaker och följder av konflikten mellan Palestinier och Israeler.

Bedömning

Skriftligt prov

Uppgifter

 • Till Provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Judendomen

E
C
A
Centrala tankegångar (samband)
Eleven har grundläggande kunskaper om Judendomen , och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Judendomen och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Judendomen och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likhet och skillnad (Re)
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källor
Eleven kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Resonemang ( Sh)
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Konsekvenser (Hi)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.