👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-01-08 10:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
För att ditt roliga spel på tv:n eller datorn ska fungera måste det varit någon som har programmerat in det i förväg. För att vi ska kunna hitta piratens skatt måste vi ha en karta med instruktioner. Ska vi gå höger eller vänster? Upp eller ner? In eller ut? Programmering handlar om att man skriver instruktioner som någon/något ska utföra. Oftast handlar det om att man programmerar något i en dator som ska utföras och det kan variera med allt från att vara en maskin, en robot eller att man programmerar för att ett dataprogram ska utföra vissa förutbestämda saker.

Innehåll

                                                    

Målen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

 • Programmera med Scratch och Sphero
 • Utveckla ditt tekniska kunnande och medvetenhet, för- och nackdelar
 • Använda specifika begrepp inom tekniken
 • Skriva och läsa koder
 • Styra föremål mha koder
 • Förklara och ge exempel på programmerade föremål i vår vardag

   

Begrepp:

*Analog programmering, *Digital programmering, *Blockprogrammering, *Instruktioner, *Operativsystem, *Script, *Kod, *Maskinvara, *Programvara

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material

* Du kommer få möjlighet att öva på och visa dina förmågor inom teknik

* Du kommer få jobba praktiskt med analog programmering

* Du kommer att jobba med digital programmering i Sphero och Scratch  

* Du kommer att dokumentera framgångar och fallgropar efter varje pass

 

Bedömning:

* Aktivt deltagande på lektionstimmarna

* Bildspelet från Scratch

* Konstruktion och genomförandet med Sphero

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag använder de tekniska begreppen och uttrycken

* Jag kan identifierar och löser problem som uppstått längs vägen

* Jag använder koder för att utveckla ett program

 

Följande förmågor kommer vi att arbeta med:

* Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (inom programmering)

* Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (inom programmering)

* Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (inom programmering)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6