👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid - Vinter

Skapad 2019-01-08 10:57 i Hällaryds skola Karlshamn
Planeringen utgår från läromedlet Puls No-boken (kapitlen Vintern och Vatten).
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om årstiden vintern.

Innehåll

Eleven ska lära sig (konkretisering av syfte)

Du ska få lära dig:

 • vilka som är våra vintermånader.
 • hur man känner igen årstiden vintern.
 • fakta om några vanliga svenska djur.
 • enkla näringskedjor i naturen.

Arbetssätt / Undervisning

Du ska få lära dig genom att: 

 • titta på bilder och filmer, som visar och berättar om naturen under vintern och djuren.
 • berätta vad du kan och lyssna och lära mer av andra.
 • gå ut i närmiljön (skogen) och uppleva vad som händer.
 • läsa och skriva enkel faktatext.
 • skapa t ex vintercollage.
 • sjunga sånger om årstiderna.

Bedömning

Du kommer att få visa vad du kan om vintern och djuren genom att vara aktiv i våra samtal och skriva egen faktatext.
Du kommer att få visa vad du kan om tyngdkraft och friktion genom lek och rörelse.

Vi bedömer hur du:

 • berättar om vinterns kännetecken.
 • beskriver djuren, som vi arbetat med.
 • ger exempel på enkla näringskedjor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3