👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk3

Skapad 2019-01-08 10:59 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Hur var livet för människorna som levde för länge, länge sedan.? Var kom de första människorna ifrån? Hur var det innan människorna?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska ta reda på fakta om forntiden. 

Hur ska vi arbeta?

Frågesport, söka fakta på nätet, se på film, läsa böcker, skriva texter, skapa, rita och måla, gå på museum.

Vad ska du lära dig?

Göra jämförelser av livet under sten-, brons- och järnåldern med hur det är nu.

Skriva en faktatext som beskriver livet under någon av tidsperioderna.

Känna till i vilken ordning de olika tidsperioderna kommer.

Redovisa på valfritt sätt.

Förstå innebörden i begreppen: uppkomst, vandring, samlande, jordbruk.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kan berätta om olika skillnader mellan människornas levnadsvillkor nu och då, t ex hur barn hade det.

Du kan söka information och skriva en faktatext där innehållet är tydligt. Du kan även illustrera din text.

Du kan redovisa på valfritt sätt för klassen om någon av tidsperioderna.

Du kan sätta ut sten-, brons- och järnåldern på en tidslinje.

Du kan förklara vad de olika begreppen betyder genom att berätta eller förklara med hjälp av bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3