Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vi lär oss hela dagen -Vila"

Skapad 2019-01-08 11:04 i Stensvedens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
För att barnen ska få en väl avvägd dagsrytm så är vilan ett viktigt inslag i vår vardag.

Innehåll

BAKGRUND/SYFTE

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (Lpfö 98/16)

I dagens samhälle är aktivitet och rörelse det som lyfts fram mest. Men vilostunden och konsten att vara stilla är lika viktig för både stora och små.

Det är viktigt att tidigt lära sig konsten att kunna koppla av och somna, att ta sig tid för återhämtning och låta kroppen och knoppen bearbeta nya intryck och färdigheter.

 

 

 

METOD

 • Efter maten tvättar alla händerna kissar och de barn som behöver torrblöja får det
 •  Barnen vilar på madrasser och på bestämda platser.
 • Barnen har med sig napp/ gosedjur
 • Under vilan ska vi pedagoger se till att alla individer får det de dom behöver för att komma till ro, somna eller bara vila. När alla barn sover och de som inte ska sova har vilat klart har vi lugna aktiviteter på avdelningen, så de som behöver sova ska kunna göra det.
 • Vi använder oss av saga/ avslappningsmusik.

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi observerar och gör anteckningar för att få ett bra viloklimat.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar och samtalar i arbetslaget över hur vilan fungerar och ger varandra feedback. Detta gör vi vid behov och på våra APT.

Vi har också regelbundna samtal med föräldrarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: