👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika åk 9 Vt 19

Skapad 2019-01-08 11:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara att föredra. När du skriver en krönika så ska du vara personlig. En krönika är en text som ofta utgår från personliga erfarenheter och behandlar en aktuell händelse eller fråga. Ofta handlar krönikan om situationer eller händelser som de tilltänkta läsarna har erfarenhet eller kunskap om.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikan är en argumenterande, reflekterande, beskrivande och berättande text. Krönikans syfte är att berätta något aktuellt, att skapa opinion, att påverka läsaren eller att få läsaren att tänka själv. Krönikan skrivs med ett personligt, lättsamt och berättande språk. Krönikan är subjektiv och krönikören skriver utifrån sig själv. Krönikan avslutas gärna med en poäng. En krönika kan handla om nästan vad som helst: politik, sport, film, musik, mode och så vidare.

Innehåll

Syfte

Krönikans syfte är att skapa debatt och förändring genom att ifrågasätta aktuella situationer i samhället. Författaren vill föra fram sin åsikt och få andra att se på ett aktuellt ämne på ett nytt sätt.

En krönika är en text där författaren skriver om sin personliga åsikt om ett aktuellt ämne. För att förmedla denna åsikt så berättar författaren om en personlig upplevelse och kopplar sedan dessa tankar till ett allmänt aktuellt ämne.

En krönika är en berättande, argumenterande och beskrivande text.

 • Krönikan är en berättande text eftersom författaren berättar om en händelse eller en situation som han/hon har reagerat på.

 

 • Krönikan är en argumenterande text eftersom författaren förmedlar sina åsikter genom att förklara och argumentera för varför och hur han/hon har reagerat på händelsen eller situationen.

 

 • Krönikan är en beskrivande text eftersom författaren utgår ifrån en personlig upplevelse och beskriver sedan sambandet mellan denna erfarenhet och ett allmänt aktuellt ämne.

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer börja med att läsa en krönika tillsammans och prata om vad som är typiskt för just en krönika. Därefter kommer ni enskilt få arbeta med att läsa en krönika och svara på frågor om denna. Slutligen ska ni få prova på att skriva en egen krönika och innan det kommer vi gå igenom krönikans typiska drag och hur man ska tänka kring upplägget.

Vi kommer också att läsa en krönika och göra en gemensam bedömning utifrån matrisen nedan.

Vad kommer att bedömas...

- din krönika kommer att bedömas utifrån matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

E
C
A
Ny nivå
STRUKTUR
Krönikan har i huvudsak fungerande struktur. (Ett ställningstagande finns och ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang kring detta ställningstagande förs). Eleven använder enkel textbindning. (En viss koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningarna emellan.)
Krönikan har en relativt väl fungerande struktur. (Ett relativt tydligt ställningstagande finns och ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring detta ställningstagande förs). Eleven använder utvecklad textbindning. (En relativt väl fungerande koppling finns mellan inledning, stycken och avslutning, samt meningarna emellan.)
Krönikan har en väl fungerande struktur. (Ett tydligt ställningstagande finns och ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring detta ställningstagande förs). Eleven använder välutvecklad textbindning. (En tydlig koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt. Inga omotiverade luckor förekommer.)
INNEHÅLL
Texten är anpassad till texttypen krönika på ett i huvudsak fungerande sätt. (Innehållet är i huvudsak personligt och enkla åsikter och känslor kring ämnet uttrycks.) Eleven skriver någon enkel gestaltande beskrivning (t.ex. av karaktärer, känslor eller miljöer.)
Texten är anpassad till texttypen krönika på ett relativt väl fungerande sätt. (Innehållet är relativt personligt och relativt välutvecklade åsikter och känslor kring ämnet uttrycks.) Eleven skriver utvecklade gestaltande beskrivningar (t.ex. av karaktärer, känslor eller miljöer.)
Texten är anpassad till texttypen krönika på ett väl fungerande sätt. (Innehållet är personligt och välutvecklade åsikter och känslor kring ämnet uttrycks.) Eleven skriver välutvecklade och nyanserade gestaltande beskrivningar (t.ex. av karaktärer, känslor eller miljöer.)
SPRÅK
Eleven skriver sin krönika med viss språklig variation. (Ordvalet är enkelt men fungerar i sammanhanget. Viss omotiverad upprepning förekommer.) Meningarna är i huvudsak fungerande (t.ex. förekommer få ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen.) Eleven blandar tempus till viss del, men det påverkar inte förståelsen av krönikan. Eleven följer i huvudsak skrivregler för stavning och skiljetecken. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver sin krönika med relativt god språklig variation. (Ordvalet fungerar relativt väl i sammanhanget. Till exempel synonymer gör texten relativt nyanserad. Något stilistiskt berättargrepp förekommer.) Meningarna är av varierande längd och relativt väl fungerande. ( Inga ordföljds- eller syftningsfel som försvårar förståelsen förekommer.) Eleven använder korrekta tempusformer relativt väl. Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl. Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver sin krönika med god språklig variation. (Ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget. Stilistiska berättargrepp förekommer.) Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl. Eleven använder korrekta tempusformer väl. Eleven följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl. Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.