👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytta mellan länder och världsdelar

Skapad 2019-01-08 11:21 i Långsjöskolan Norrtälje
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta mellan olika länder och världsdelar.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Var är du född? Var kommer dina kompisar ifrån? Har du varit utomlands någon gång? Vad är det som gör att människor flyttar mellan olika länder och världsdelar? Hur tror du att det känns?

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du kommer att få lära dig:

 • att använda karta och jordglob
 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till.
 • hur naturen och miljön påverkar var människor bor.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • att använda kartor.
 • att titta på filmer.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • beskriva hur naturen och miljön kan påverkar var människor bor.
 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna.
 • genomföra uppgifter till arbetsområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Flytta mellan länder och världsdelar

Målet är nått!
På väg mot målet.
Att flytta
 • SO   3
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan säga en eller någon enstaka orsak till att människor flyttar.
Hur naturen och miljön påverkar var människor bor.
 • SO   3
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Med hjälp av frågor från pedagog kan du säga någon enstaka sak om hur naturen eller miljön kan påverka var människor bor.