👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna och Antiken

Skapad 2019-01-08 11:21 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Vi ska ge oss ut på en resa tillbaka i tiden. För omk 6000-7000 år sedan växte de första civilisationerna fram på olika håll i världen. Det gemensamma för dessa samhällen var närheten till vatten, till floder. Vi ska under vårt arbete undersöka dessa samhällen och lära oss om hur de fungerade, vad som var unikt med dem och om det finns några spår kvar efter dem idag.

Innehåll

Flodkulturerna och Antiken                                     

 

 

Vi ska ge oss ut på en resa tillbaka i tiden. För omk 6000-7000 år sedan växte de första civilisationerna fram på olika håll i världen. Det gemensamma för dessa samhällen var närheten till vatten, till floder. Vi ska under vårt arbete undersöka dessa samhällen och lära oss om hur de fungerade, vad som var unikt med dem och om det finns några spår kvar efter dem idag.

 

Vi kommer att fördjupa oss extra i kvinnans roll i dessa samhällen och undersöka om och hur hennes roll har förändrats.

  

De uppgifter vi kommer att arbeta med är:

o   muntlig presentation i grupp av en flodkultur alt antik kultur (redovisning 17+18/1)

o   skriftlig uppgift om kvinnans roll 29/1

o   tidslinje över Antikens greker och romare (lämnas in i samband med provet men ska vara klar tidigare)

o   prov på greker och romare 11/2

 

Provet består av tre delar:

1.    Begrepp som du ska kunna förklara

2.    Fakta från tidslinjen

3.    Jämförelser

 

o   skriftlig uppgift om källor som görs i samband med studiebesöket på Medelhavsmuseet

 

Tidsplan

Vi arbetar med detta under veckorna 2-5 och här får vi inte glömma att grupparbetet redan har startat och att alla grupper har fått minst 1 veckas arbete gjort redan.

 

Material

Vi använder historieboken, Historia 7, från Liber, men jag kommer att komplettera boken med annat material.

Uppgifter

 • Grupparbete om en flodkultur alt antik kultur

 • Tidslinje över Antiken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Hi Sv SvA
Flodkulturerna och Antiken

Nivå 1
Inte än
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Kunskaper om tidsperioder
 • Hi  E 9
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Ny aspekt
Resonemang (orsaker och konsekvens)
 • Hi  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken och högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken och högkulturerna.
Ny aspekt
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
 • Hi  E 9
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver samband mellan och inom olika antika samhällen och idag på ett enkelt sätt.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan och inom antika samhällen och idag på ett utvecklat sätt.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan och inom antika samhällen och idag på ett väl utvecklat sätt.
Ny aspekt
Använda källor
 • Hi  E 9
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Ny aspekt
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
Du kan använda historiska begrepp så som Högkultur Civilisation Demokrati Antiken på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Muntlig redovisning
 • Sv  E 9
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.