👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk5

Skapad 2019-01-08 11:24 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Biologi
Du kommer de närmast veckorna att arbeta med Kroppen. Det innebär att vi kommer arbeta med nedanstående centralt innehåll. Förutom att använda boken Människan som faktakälla kommer vi att se filmer, till filmerna kan det vara bra att skriva stödanteckningar. Det kommer även vara en del undersökningar som ni delvis ska planera och genomföra på egen hand. Planering och resultat skrivs i dokument på skolplattformen. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Se tabell nedan

Tidsplan

Vecka 50- vecka 6 201


Kunskapsområde

Centralt innehåll

Sidhänvisningar

PULS Biologi Människan

Kropp och hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer.

Kapitel 2,3,4,5,6 och 7

Filmer

Arbetsblad

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Kapitel 10

Filmer

Arbetsblad

Några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas.

Kapitel 2,3,5 och 6

Arbetsblad

Människans organsystem(ej matspjälkningen). Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan

Kapitel 2-9

Filmer

Arbetsblad

Biologins metoder och arbetssätt

Enkla experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Uppgifter utdelade på lektioner. Arbetsblad.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Uppgifter utdelade på lektioner. Arbetsblad.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologin t.ex. i faktatexter och artiklar.

Uppgifter utdelade på lektioner.

Filmer

Arbetsblad.


 


Kunskapskrav:


 • Samtalar om diskuterar enkla frågor genom att ställa egna frågor och framföra och bemöta andra åsikter.

 • För resonemang om naturvetenskaplig information och olika källor användbarhet.

 • Använder informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar.

 • Genomför undersökningar med hjälp av en planering.

 • Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.

 • Jämför olika resultat och för resonemang om likheter och skillnader.

 • Ger förslag som kan förbättra undersökningen.

 • Gör dokumentationer av undersökningar.

 • Har kunskaper om biologiska samband.

 • Visar kunskap och använder begrepp.

 • För resonemang om hälsa och sjukdomar.


 


Arbetssätt

Vi kommer arbete enskilt och i par eller grupp. Det kommer till viss del praktiskt.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionsarbete av uppgifter, undersökningar samt prov vecka 6.

 

Uppgifter

 • Ej namngiven