👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden VT 2019

Skapad 2019-01-08 11:25 i Malsta skola Hudiksvall
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper  om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historisk begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Innehåll undervisning

 • Vi kollar på olika filmer. 
 • Vi läser faktatexter ur Upptäck Historia samt Boken om Historia 2.  
 • Vi diskuterar.
 • Vi har genomgångar.
 • Vi resonerar och analyserar. 
 • Vi arbetar enskilt och tillsammans.  

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

 • kunskap om och ditt resonemang om vad som hände under Vasatiden.
 • kunskap om och ditt resonemang om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
 • förmåga att diskutera om samband mellan Vasatiden och någon annan tid gällande politik och hur man levde,
 • förmåga att använda historiska begrepp

Du ska kunna:

 • använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • ha kunskap om viktiga händelser under Vasatiden. 
 • göra jämförelser mellan Gustav Vasas tid och medeltiden.

Bedömning

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället
- din förmåga att kunna berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6