👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 4

Skapad 2019-01-08 11:55 i Mörtviksskolan Huddinge
Vatten
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Vad är vatten? Var finns vatten? Hur är vatten uppbyggt? Vad finns i en vattendroppe? Vad är ett kretslopp? Vad betyder avdunstning och vart tar vattnet vägen? Vad har vattnet för funktion i naturen? Vad får det för följder? Varför regnar/snöar/haglar det? Hur/varför bildas frost? Hur bildas dimma? Hur bildas moln?

Innehåll

VARFÖR?

NO syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt/biologiskt/fysiskt perspektiv och vatten är en viktig del inom alla dessa tre områden. Att veta något inom dessa områden har stor betydelse för hur vi lever, hur vi förbättras och nya saker hittas på.

Genom att jobba med vatten som ett viktigt ämne, kommer du att kunna beskriva och förklara hur vatten hör ihop med naturen och den plats du bor och lever på.

Du blir bättre på att läsa faktatexter och att skriva ner sådant som du lärt dig och att presentera din fakta på ett tydligt, intressant och lättläst sätt.

HUR?

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. Du ska skriva stödanteckningar som du ska använda sedan när du ska framställa en egen text.

Filmer ne.se , Testa! Vattnets olika tillstånd, Vatten, vattenmolekylen - animated science

Vi kommer att ha diskussionsövningar med hjälpa av Concept Cartoons (3.9, 4.3, 4.8)

Vi kommer att använda olika digitala verktyg för att synliggöra var vi befinner oss och reda ut missuppfattningar (kahoot, menti, guiz)

Du ska också arbeta med faktatexter på olika sätt tillsammans med dina klasskamrater. 

Du ska kunna använda och förklara de ord och begrepp som hör ihop med vatten.

Vi kommer att göra enkla experiment i helklass och i par. Du ska sedan kunna dokumentera experimenten i bild och i text (labbrapport) 

 

Viktiga ord:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Moln

Nederbörd

Dimma

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma vad eller hur du
 
Känner till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
Känner till vattnets kretslopp
Förstår människans beroende av vatten i naturen
Kan genomföra och utvärdera enkla systematiska undersökningar och experiment
Kan dokumentera undersökningar genom text och bild
Förstår och använda faktatexter om vatten från olika källor
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper 
Beskriver en vattenmolekyl och vad atomerna heter.

 

Bedömning kommer i ske kontinuerligt med korta uppgifter.

DINO - vatten i glas

Bedömningsportalen - Delar av Faser och fasövergångar

Uppgifter

 • Dramatiseringsövning- aggressionstillstånd

 • Avdunstning

 • gas, flytande, fast och tillbaka

 • materians kretslopp, samt fotosyntes

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
Vatten åk 4

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
E
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Genomföra experiment
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och hjälper till att komma på enkla frågor.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom efter någon förbättring fungerar.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom fungerar.
Dokumentera experiment
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemin i naturen
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett ganska bra sätt.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett bra sätt.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett mycket bra sätt.
Kemin i naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur vatten fungerar.
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Ny aspekt