Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik planering kap 4 och 5, Y-boken

Skapad 2019-01-08 12:02 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 – 9 Matematik
Matematik planering kap 4 och 5, Y-boken

Innehåll

Planering i matematik åk 8

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt
klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

 

Y Kap 4 – Algebra

 

Centralt innehåll

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

·         Metoder för problemlösning.

·         Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

5

Mån

Uppstart kap 4

 
 

Tis

4.1 Algebraiska uttryck

 
 

Tors

4.1 Algebraiska uttryck

 

7

Mån

4.2 Mönster

 

 

Tis

4.2 Mönster

 

 

Tors

4.3 Uttryck med parenteser

 

8

Mån

4.3 Uttryck med parenteser

 

 

Tis

4.4 Multiplikation av parenteser

 

 

Tors

4.4 Multiplikation av parenteser

Läxa 15 

10

Mån

4.5 Uttryck med potenser

 

 

Tis

4.5 Uttryck med potenser

 

 

Tors

4.6 Ekvationer

 

11

Mån

4.6 Ekvationer

 

 

Tis

4.7 Ekvationer med parenteser

 

 

Tors

4.7 Ekvationer med parenteser

 

12

Mån

4.8 Problemlösning med ekvationer

 

 

Tis

Blandade uppgifter kap 4

Läxa 17

 

Tors

Blandade uppgifter kap 4

 

13

Mån

Diagnos kap 4

 

 

Tis

Repetition + Övningsprov

 

 

Tors

Prov Kap 4

 

14

Mån

Uppstart kap 5, 5.1 Hur stor är sannolikheten

 

 

Tis

5.1 Hur stor är sannolikheten

 

 

 

Tors

5.2 Oberoende och beroende händelser

 

 

 

 

 

 

 

Y Kap 5 – Sannolikhet och statistik

 

Centralt innehåll

·         Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

·         Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

·         Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat
av egna och andras undersökningar, såväl med som utan hjälp av digitala verktyg.
Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska underökningar.

·         Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och annat statistiskt material.

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

16

 Mån

5.2 Oberoende och beroende händelser

 
 

 Tis

5.3 Kombinatorik

 
 

 Tors

5.3 Kombinatorik

 

17

 Mån

5.4 Tabeller och diagram

 

 

 Tis

5.4 Tabeller och diagram

 

 

 Tors

Blandade uppgifter

Läxa 19

18

 Mån

Blandade uppgifter

 

 

 Tis

Diagnos kap 3

 

 

 Tors

Träna Tal / Utveckla tal, Repetition + Övningsprov

 

19

 Mån

Repetition + Övningsprov

 

 

 Tis

Prov Kap 5  

 

 

   

20

 

Omprov 

 

 

 

   

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • youtube-videor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: