👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planerning VT 019 årskurs 5-6 kurdiska

Skapad 2019-01-08 12:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 5 – 6 Modersmål
Från och med vecka 2 i VT 019 till vecka 14 arbetar vi med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med olika tema kommer vi att satsa på högläsning, skriva och språkbruk..

Innehåll

Arbetsområdet :

Läsa & skriva& språkbruk 

Konkretiserade mål för eleven

·              Att eleverna kunna utveckla kunskaper i kurdiska språket.

·              Att kunna delta i samtal, kunna berätta och upplevelser och händelser.

·              Att kunna läsa och förstå till åldern anpassande texter.

·              Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

·              Att kunna skriva gemensam text .

 

Undervisning och arbetsmetoder

* Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten för att öka förståelsen för innehållet i texten
- tolka och analysera textens budskap
- öka ditt ordförråd i den arbetsområde som vi går igenom.


·              Högläsning - lyssna på andras högläsning
-.

·              Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.

·              Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att träna , läsa och skriva och göra rollspel.

·              Eleverna ska titta på filmer ,eller läsa en saga sedan   återberätta film eller sagas innehållet och budskap.

 

·              Eleverna ska använda olika digital verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6